Fristadens Bygg

Fristadens Bygg AB är ett byggföretag som tillhandahåller kvalitativt byggnadsarbete inom ny-, till- och ombyggnation. Vi utför arbeten på totalentreprenad, utförandeentreprenad samt partneringprojekt. Fristadens målsättning är att alla som är involverade i ett projekt ska känna sig stolta över den färdiga produkten.