Ekeby 3:1, Rekarnegymnasiet

Vi har under 2019-2020 genomfört om- och tillbyggnad av Rekarnegymnasiets lokaler i Ekeby grusgrop, Eskilstuna. BTA tillbyggnad ca 550m2, BTA ombyggnad ca 200m2.