Ombyggnad av Årbygatans förskola

För närvarande pågår projektering. Inom kort påbörjas tillbyggnad av nytt fläktrum samt förstärkningsarbeten för nya yttertaket. Projektet färdigställs hösten 2017.