Ombyggnad Skogsängsskolan

Vi utför ombyggnad av Skogsängsskolans kök och matsal. Projektet färdigställs våren 2018.