Tillbyggnad av Gökstenskolan

Tillbyggnad av Gökstenskolan pågår för fullt. Det blir 6st nya klassrum med tillhörande grupprum och lärararbetsplatser. Total yta ca 1000m2.